میز چرخان

میز چرخان جهت سهولت زدن چسب به دور شیشه  مورد استفاده قرار می گیرد. دیگر نیازی نیست کاربر به دور شیشه بچرخد با زدن پدال شیشه خود می چرخد وباعث سهولت و سرعت بالا در کار می شود .در دو مدل مونتاژ ایران و مونتاژ ترک موجود می باشد.

 

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات