دستگاه گاز پر کن

جهت وارد کردن گازآرگون به شیشه های دوجداره مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه فول اتومات و فول تاچ می باشد و دارای دقت بالای می باشد.
این دستگاه دارای 8 خروجی می باشد که باعث می گردد قابلیت زدن گاز به صورت هم زمان به یک الی ده شیشه دوجداره صورت پذیرد.این دستگاه مونتاژ ایران بوده و این دستگاه دارای 2 سال گارانتی می باشد.
این دستگاه در مدل های 2ال8کانال موجود میباشد

 

نظرات ارسال شده
5/5 0 0 0
فرم ارسال نظرات