دستگاه گاز پر کن

جهت وارد کردن گازآرگون به شیشه های دوجداره مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه فول اتومات و فول تاچ می باشد و دارای دقت بالای می باشد.
این دستگاه دارای 10 خروجی می باشد که باعث می گردد قابلیت زدن گاز به صورت هم زمان به یک الی ده شیشه دوجداره صورت پذیرد.این دستگاه مونتاژ ایران بوده و این دستگاه دارای 2 سال گارانتی می باشد.

 

نظرات ارسال شده
5/5 0 0 0
فرم ارسال نظرات