دستگاه فریزر یا سرد کن

دستگاه فریزر یا سرد کن دارای دو مخزن می باشد مخزن گرم کن و سرد کن که جهت نگه داری از گان دستگاه پلی سولفات مورد استفاده قرار می گیرد.جهت جلوگیری از خشک شدن چسب در گان پلی سولفات پس از اتمام کار ، گان را در دستگاه فریزر قرار می دهند. همچنین این دستگاه دارای 2 سال گارانتی می باشد.

 

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات