دستگاه چسب هات ملت


این دستگاه در مناطقی با آب و هوای سرد مورد استفاده قرار می گیرد چراکه این دستگاه  حرارتی می باشد و در مناطق سرد چسب خود را گرفته و ثابت می ماند اما در مناطق گرم حرارت هوا باعث می گردد که چسب خود را ول کرده و کارایی خود را از دست می دهد. کارکرد ساده ای دارد. در مناطقی که دمای محیط بالای 45 درجه سلسیوس می باشد این دستگاه پیشنهاد نمی شود. کاملا شیشه را وکیوم می کند که خروجی گاز از آن صورت نگیرد. همچنین این دستگاه دارای 2 سال گارانتی می باشد.

نظرات ارسال شده
5/5 0 0 0
فرم ارسال نظرات