دستگاه چسب هات ملت


دستگاه چسب هات ملت در مناطقی با آب و هوای سرد مورد استفاده قرار می گیرد چراکه این دستگاه  حرارتی می باشد و در مناطق سرد چسب خود را گرفته و ثابت می ماند اما در مناطق گرم حرارت هوا باعث می گردد که چسب خود را ول کرده و کارایی خود را از دست می دهد.


حتماً مطالعه کنید: دستگاه چسب هات ملت

کارکرد ساده ای دارد. در مناطقی که دمای محیط بالای 45 درجه سلسیوس می باشد این دستگاه پیشنهاد نمی شود. کاملا شیشه را وکیوم می کند که خروجی گاز از آن صورت نگیرد. همچنین این دستگاه دارای 2 سال گارانتی می باشد.

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات