مزایا

مزایا

28 فروردین1397

مزایای استفاده از درب وپنجرهUPVC: 1-عایق دما:این محصول در برودت62-وحرارت81+درجه سانتیگراد،تغییر شکل نمیدهد. 2-عایق صدا:(جاذب صوت):استفاده از در وپنجره های یوپی وی سی به همراه شیشه دو ویاچندجداره،تاحدقابل توجهی(40دسی بل)مانع از انتقال صوت به داخل ساختمان ها میشود. 3-عدم نیاز به رنگ آمیزی:پروفیل هایupvcنیاز به رنگ آمیزی ندارند ودر نتیجه منجر به حذف کامل هزینه رنگ آمیزی می شود. 4-مقاومت دربرابر اشعه ماورائ بنفش:به علت به کارگیری مواد مقاوم دربرابر اشعه ماورابنفش آفتاب ولحاظ شرایط آب وهوایی،دربرابر عوامل خارجی مانند:تغییرات شدید دما دچار تغییر رنگ،فساد شیمیایی،پوسیدگی وساییدگی نمی شود. 5-مقاوم در برابر خوردگی وپوسیدگی:درمقابل بسیاری از اسیدها وبازها بسیار مقاوم است وخورده وپوسیده نمی شود. 6-صرفه جویی درمصرف انرژی:با توجه به اینکه حدود30درصد از هدرروی انرژی در درون ساختمان ها ازطریق پنجره ها صورت می پذیر،بنابراین کنترل وکاهش آن باپنجره های نوینupvcبا شیشه دوجداره امکانپذیر است. 7-سهولت در نصب:باتوجه به نصب سریع این نوع از پنجره ها،افزایش سرعت نصب پنجره در ساختمان ها را فراهم میسازد. 8-نظافت ساده وآسان:پنجره های ساخته شده از پروفیل های upvc،به آسانی قابلیت شستشو دارند. 9-مقرون به صرفه:به علت عایق دمایی واستفاده کمتر از وسایل گرمایشی درساختمان ها منجر به کاهش هزینه های مصرفی میشود. 10-عایق درمقابل الکتریسیته:جریان برق از پروفیلUPVCعبور نمی کند. 11-ضداستعال وحریق:یوپی وی سی به سختی میسوزد ودربرابر حرارت شعله ور نمیشود فقط اب میشود. 12-جلوگیری از ورود گرد وغبار وسایر آلودگی های محیطی:به دلیل استفاده از نوارهای آب بندی لاستیکی(گسگت) برروی فریم و لنگه از ورود گرد وغبار جلوگیری میشود.همچنین بدلیل وجود کانال های راه آب در موقع باران آب وارد خانه نمیشود. 13-قابلیت بازسازی پنجره های قدیمی:بوسیله پروفیل بازسازی upvcمیتوان پنجره آهنی را بدون تخریب با پنجرهupvcتعویض کرد. 14-تنوع رنگی بالا 15-قابلیت لمینیت کردن پروفیل هایUPVCبه طرح های بسیار فراوان. 16-ساخت پنجره به اشکال هندسی مختلف. مزایا

جزئیات