مزایا

مزایا

28 فروردین1397
مزایا

مزایای استفاده از درب وپنجرهUPVC:
1-عایق دما:این محصول در برودت62-وحرارت81+درجه سانتیگراد،تغییر شکل نمیدهد.
2-عایق صدا:(جاذب صوت):استفاده از در وپنجره های یوپی وی سی به همراه شیشه دو ویاچندجداره،تاحدقابل توجهی(40دسی بل)مانع از انتقال صوت به داخل ساختمان ها میشود.
3-عدم نیاز به رنگ آمیزی:پروفیل هایupvcنیاز به رنگ آمیزی ندارند ودر نتیجه منجر به حذف کامل هزینه رنگ آمیزی می شود.
4-مقاومت دربرابر اشعه ماورائ بنفش:به علت به کارگیری مواد مقاوم دربرابر اشعه ماورابنفش آفتاب ولحاظ شرایط آب وهوایی،دربرابر عوامل خارجی مانند:تغییرات شدید دما دچار تغییر رنگ،فساد شیمیایی،پوسیدگی وساییدگی نمی شود.
5-مقاوم در برابر خوردگی وپوسیدگی:درمقابل بسیاری از اسیدها وبازها بسیار مقاوم است وخورده وپوسیده نمی شود.
6-صرفه جویی درمصرف انرژی:با توجه به اینکه حدود30درصد از هدرروی انرژی در درون ساختمان ها ازطریق پنجره ها صورت می پذیر،بنابراین کنترل وکاهش آن باپنجره های نوینupvcبا شیشه دوجداره امکانپذیر است.
7-سهولت در نصب:باتوجه به نصب سریع این نوع از پنجره ها،افزایش سرعت نصب پنجره در ساختمان ها را فراهم میسازد.
8-نظافت ساده وآسان:پنجره های ساخته شده از پروفیل های upvc،به آسانی قابلیت شستشو دارند.
9-مقرون به صرفه:به علت عایق دمایی واستفاده کمتر از وسایل گرمایشی درساختمان ها منجر به کاهش هزینه های
مصرفی میشود.
10-عایق درمقابل الکتریسیته:جریان برق از پروفیلUPVCعبور نمی کند.
11-ضداستعال وحریق:یوپی وی سی به سختی میسوزد ودربرابر حرارت شعله ور نمیشود فقط اب میشود.
12-جلوگیری از ورود گرد وغبار وسایر آلودگی های محیطی:به دلیل استفاده از نوارهای آب بندی لاستیکی(گسگت)
برروی فریم و لنگه از ورود گرد وغبار جلوگیری میشود.همچنین بدلیل وجود کانال های راه آب در موقع باران آب وارد خانه نمیشود.
13-قابلیت بازسازی پنجره های قدیمی:بوسیله پروفیل بازسازی upvcمیتوان پنجره آهنی را بدون تخریب با پنجرهupvcتعویض کرد.
14-تنوع رنگی بالا
15-قابلیت لمینیت کردن پروفیل هایUPVCبه طرح های بسیار فراوان.
16-ساخت پنجره به اشکال هندسی مختلف.

مزایا

 

نظرات
ارسال نظر