انواع پروفیل یو پی وی سی

انواع پروفیل یو پی وی سی

1 بهمن1396
انواع پروفیل یو پی وی سی

انواع پروفیل یو پی وی سی:

1-پروفیل فریم:

این پروفیل برای ایجاد کلاف پنجره مورد استفاده قرار می‌گیرد.

2-پروفیل لنگه(سش):

این پروفیل برای تولید بازشو پنجره مورد استفاده قرار می‌گیرد ودربعضی موارد هم از پروفیل بجای فریم بازسازی استفاده میشود.
3-پروفیل میانی(مولین):

این پروفیل به‌عنوان ستون پنجره مورد استفاده قرار می‌گیرد ودر بعضی موارد به عنوان فریم برای درب‌های بیرون بازشو استفاده میشود.
4-پروفیل لنگه درب (سش درب):

این پروفیل برای تولید لنگه درب مورد استفاده قرار می‌گیرد وفرق آن با سش پنجره این است که ابعاد آن بزرگ تر است.
5-پروفیل درب بیرون بازشو:

این پروفیل برای دربهایی استفاده میشود که خلاف جهت عادی باز میشوند.
6-پروفیل پانل:

این پروفیل که بصورت یک صفحه با عرض 10سانتی متر است ،صفحات در هم قفل میشوند وبرای قسمت هایی که پاخور است بجای شیشه استفاده میشود.
7-پروفیل میانی متحرک:

این پروفیل برای پنجره‌های مدل فرانسوی که نیاز است میانی آن متحرک باشد مورد استفاده قرار می‌گیرد و یک سممت آن به لنگه متصل میشود.
8-پروفیل اتصال قاب به قاب:

این پروفیل برای اتصال چند پنجره به‌صورت صاف و پشت سرهم مورد استفاده قرار می‌گیرد.
9-پروفیل لوله وپروفیل اتصال لوله:


این دو پروفیل برای پنجرهایی مورد استفاده قرار میگیرد که قاب آنها بصورت حلالی افقی است ودر آن قاب از چند پنجره مجزا میخواهیم استفاده کینم ،برای اتصال آن پنجره‌ها بهم مورد استفاده قرار میگیرد.
10-پروفیل لنگه کشویی:

برای تولید لنگه و ستون پنجره کشویی مورد استفاده قرار میگیرد
11-پروفیل فریم کشویی:

برای تولید کلاف پنجره کشویی مورد استفاده قرار می‌گیرد و دارای دو مدل تک ریل وجفت ریل است.
12-پروفیل زهوار:
این پروفیل وظیفه نگهداشتن شیشه و پانل را رد جای خود دارد


 

نظرات
ارسال نظر