انواع سیستم پنجرهupvc

انواع سیستم پنجرهupvc

1 بهمن1396
انواع سیستم پنجرهupvc


انواع سیستم پنجره:
1-سیستم کلنگی:

ایندسیستم ساده ترین مدل پنجره است و میزان درزبندی آن پایین است وبصورت تیلت ازبالا ابز می‍شود وموارد استفاده از آن در پنجره‌های کوچک وسرویس حمام و دستشویی است.
یراق آلات مورد استفاده در این سیستم شامل:
.لولای75


.بازوی نگهدارنده کلنگی

.انگشتی

2-سیستم کلنگی بیرون بازشو:


دراین سیستم از قیچی بیرون بازشو استفاده می‍شود که دراین مدل لولا استفاده نمی‌شود ولنگه پنجره بوسیله قیچی ها از جای خود بیرون آمده وبه‌سمت بالا یاپایین می‌رود.
یراق آلات مورد استفاده دراین سیستم شامل:
انگشتی

قیچی بیرون بازشو

نکته:از قیچی بیرون بازشو همراه با اسپانیولت هم میتوان استفاده کرد
3-سیستم پنجره تک حالته:

سیستم پنجره تک حالته را میتوان به دوشکل اجرا کرد درحالت اول از لولاهای ساده75mmاستفاده میشود ودرحالت دیگر از ست لولای قابل تنظیم استفاده می‌شود،دراین سیستم پنجره فقط به یک صورت درحالت افقی(turn)بازوبسته می‌شود.
یراق آلات مواده دراین سیستم شامل:
1-اسپانیولت

2-لولای معمولی

3-ست لولای قابل تنظیم
4-دستگیره

5-زاماک


4-سیستم پنجره دوحالته(tilt&turn):

این نوع سیستم پنجره به‌دوصورت افقی وتیلت بازوبسته می‌شود ومیزان درز بندی آن بسیار بالاتر از تیلت و تک حالته است ودلیل آن وجود اسپانیولت در چهار طرف پنجره میباشد.
این سیستم بصورت مجزا هم درحالت تیلت بازوبسته میشود و هم در حالتturn بازوبسته میشود.
یراق آلات مورد استفاده در این سیستم شامل:
1.اسپانیولت

2.دنده اتصال

3.زاماک ضد سرقت

4.اسپانیولت دوحالته امنیتی

5.انتقال دهنده گوشه دوپین

6.قفل مرکزی(عصایی)

7.بازوی نگهدارنده

8.قفل پایین

9.لولاها

پ
10.زاماک
11.زاماک امنیتی زیر

12.زاماک قفل پایین

13.زاماک تک سوراخ
14.شالبون سوراخ کاری لولای پایین سش

15.شابلون سوراخ کاری لولای بالا و پایین فریم


5-سیستم پنجره دبل سش یا فرانسوی:


دراین سیستم درب وپنجره دولنگه روبروی هم وقرینه هم باز میشوند ومیانی ثابتی بین آنها وجود ندارد،دراین سیستم می‌توان درمواقع لزوم یکی از لنگه‌هارا بوسیله سورگی های موجود در بالا وپایین میانی متحرک ثابت کرد
یراق آلات مورد استفاده در این سیستم شامل:
1.اسپانیولت دبل سش

2.زاماک دبل سش
3.لولا3D


4.سورگی دبل سش

5-لولای میانی دبل سش

6-سیستم پنجره فولکس واگنی:

سیستم این پنجره بصورت(tilt&slide)است.
این سیستم مناسب پنجره‌هایی با ابعاد بازشوی بزرگ وسنگین است وبه‌دلیل نوع بازشدنش جایگزین مناسبی برای پنجره‌های کشویی است وهم اینکه درز بندی این سیستم از کلیه سیستمهای پنجره بالاتر است.
مدل بازوبسته شدن سیستم فولکس واگنی همانند درب خودروهای ون است وبه دلیل این مدل بازوبسته شدن فضای روبروی پنجره را اشغال نمی‌کند.
سیستم فولکس واگنی سه مدل دارد:
مکانیکی
نیمه اتوماتیک
تمام اتوماتیک
کاربردهای سیستم فولکس واگنی:
.اتاق هایی بافضای محدود.
.مکان هایی که به درزبندی بسیار بالا نیاز دارند.
.مکان هایی که احتیاج به امنیت بالا دارند.


7-سیستم پنجره آکاردئونی(fold&slide):

این سیستم بیشتر برای پنجره‌های عریض بالای3متر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این سیستم معمولا بین3تا7 لنگه دارد و بعد از بازشدن این لنگه‌ها دریکطرف پنجره بروی هم جمع میشوند ونمای زیبایی به ساختمان میدهند.
از این سیستم برای پارتیشن های موقت هم استفاده میشود.

پذیرش

نظرات
ارسال نظر