بازدید معاون وزیر صنعت ومعدن ازغرفه شرکت ماک ماشین

بازدید معاون وزیر صنعت ومعدن ازغرفه شرکت ماک ماشین

بازدید معاون وزیر صنعت ومعدن ازغرفه شرکت ماک ماشین

3 اردیبهشت1397
بازدید معاون وزیر صنعت ومعدن ازغرفه شرکت ماک ماشین

معاون محترم صنعت ومعدن بعد از مراسم افتتاحیه نهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت درب‌وپنجره،اولین بازدید خود را از غرفه شرکت ماک ماشین به عمل آوردند و نظرات مثبتی نسب به این مجموع و فعالیت های شرکت داشتند که باعث افتخار و سرافرازی کل مجموعه میباشد.

نظرات
ارسال نظر